Překlady Měčín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Měčín

Překlad Měčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Měčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Měčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Měčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Měčín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Měčín: Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Měčín: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Měčín: Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Email, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis

Ekonomické překlady Měčín: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Měčín: Katalog, PPC reklama, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Měčín: Živnostenský list, Rozsudek, Certifikát, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Diplom, Notářský zápis, Apostila, Odvolání, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Měčín, Korektura Měčín, Odborné překlady Měčín, Právní překlady Měčín, Překladatelská agentura Měčín, Soudní překladatel Měčín, Soudní překlady Měčín, Technické překlady Měčín, Tlumočení Měčín, Překlady fancouzštiny Měčín, Překlady italštiny Měčín, Překlady maďarštiny Měčín, Překlady španělštiny Měčín, Překlady ukrajinštiny Měčín , Překlady arabštiny Měčín, Překlady běloruštiny Měčín, Překlady bulharštiny Měčín, Překlady chorvatštiny Měčín, Překlady danštiny Měčín, Překlady estonštiny Měčín, Překlady finštiny Měčín, Překlady holandštiny Měčín, Překlady japonštiny Měčín, Překlady litevštiny Měčín, Překlady lotyštiny Měčín, Překlady norštiny Měčín, Překlady portugalštiny Měčín, Překlady řečtiny Měčín, Překlady rumunštiny Měčín, Překlady slovinštiny Měčín, Překlady srbštiny Měčín, Překlady švédštiny Měčín, Překlady turečtiny Měčín