Překlady Mašťov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mašťov

Překlad Mašťov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mašťov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mašťov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mašťov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mašťov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mašťov: Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Mašťov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo

Ekonomické překlady Mašťov: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Mašťov: Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Certifikát, Diplom, Stanovy, Rodný list, Norma, Odvolání, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Apostila, Oddací list, Vysvědčení

Prezentační překlady Mašťov: Webové stránky, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Mašťov: Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mašťov, Korektura Mašťov, Odborné překlady Mašťov, Právní překlady Mašťov, Překladatelská agentura Mašťov, Soudní překladatel Mašťov, Soudní překlady Mašťov, Technické překlady Mašťov, Tlumočení Mašťov, Překlady fancouzštiny Mašťov, Překlady italštiny Mašťov, Překlady maďarštiny Mašťov, Překlady španělštiny Mašťov, Překlady ukrajinštiny Mašťov