Překlady Lysá nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lysá nad Labem

Překlad Lysá nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lysá nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lysá nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lysá nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lysá nad Labem nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Lysá nad Labem: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Smlouva

Technické překlady Lysá nad Labem: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Lysá nad Labem: Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Lysá nad Labem: Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Lysá nad Labem: Průvodce, Letáky, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Lysá nad Labem: Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Oddací list, Pracovní smlouva, Diplom, Plná moc, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Stanovy, Notářský zápis, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lysá nad Labem, Korektura Lysá nad Labem, Odborné překlady Lysá nad Labem, Právní překlady Lysá nad Labem, Překladatelská agentura Lysá nad Labem, Soudní překladatel Lysá nad Labem, Soudní překlady Lysá nad Labem, Technické překlady Lysá nad Labem, Tlumočení Lysá nad Labem, Překlady fancouzštiny Lysá nad Labem, Překlady italštiny Lysá nad Labem, Překlady maďarštiny Lysá nad Labem, Překlady španělštiny Lysá nad Labem, Překlady ukrajinštiny Lysá nad Labem