Překlady Lomnice nad Popelkou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lomnice nad Popelkou

Překlad Lomnice nad Popelkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lomnice nad Popelkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lomnice nad Popelkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lomnice nad Popelkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lomnice nad Popelkou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lomnice nad Popelkou: Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Lomnice nad Popelkou: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie

Technické překlady Lomnice nad Popelkou: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Prezentační překlady Lomnice nad Popelkou: Reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Lomnice nad Popelkou: Email, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Lomnice nad Popelkou: Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Odvolání, Plná moc, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Soudní žaloba, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lomnice nad Popelkou, Korektura Lomnice nad Popelkou, Odborné překlady Lomnice nad Popelkou, Právní překlady Lomnice nad Popelkou, Překladatelská agentura Lomnice nad Popelkou, Soudní překladatel Lomnice nad Popelkou, Soudní překlady Lomnice nad Popelkou, Technické překlady Lomnice nad Popelkou, Tlumočení Lomnice nad Popelkou, Překlady fancouzštiny Lomnice nad Popelkou, Překlady italštiny Lomnice nad Popelkou, Překlady maďarštiny Lomnice nad Popelkou, Překlady španělštiny Lomnice nad Popelkou, Překlady ukrajinštiny Lomnice nad Popelkou