Překlady Loket

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Loket

Překlad Loket

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Loket.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Loket

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Loket bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Loket nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Loket: Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Loket: Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Loket: Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty

Prezentační překlady Loket: Webové stránky, Katalog, Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Loket: Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Odvolání, Revizní zpráva, Diplom, Norma, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Apostila, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Oddací list

Všeobecné překlady Loket: Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Dopis, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Loket, Korektura Loket, Odborné překlady Loket, Právní překlady Loket, Překladatelská agentura Loket, Soudní překladatel Loket, Soudní překlady Loket, Technické překlady Loket, Tlumočení Loket, Překlady fancouzštiny Loket, Překlady italštiny Loket, Překlady maďarštiny Loket, Překlady španělštiny Loket, Překlady ukrajinštiny Loket