Překlady Litvínov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litvínov

Překlad Litvínov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litvínov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litvínov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litvínov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litvínov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Litvínov: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Litvínov: Příručka, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Litvínov: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Knihy, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, PPC reklama

Všeobecné překlady Litvínov: Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Email, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Litvínov: Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Norma, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Litvínov: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Litvínov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Litvínov, Korektura Litvínov, Odborné překlady Litvínov, Právní překlady Litvínov, Překladatelská agentura Litvínov, Soudní překladatel Litvínov, Soudní překlady Litvínov, Technické překlady Litvínov, Tlumočení Litvínov, Překlady fancouzštiny Litvínov, Překlady italštiny Litvínov, Překlady maďarštiny Litvínov, Překlady španělštiny Litvínov, Překlady ukrajinštiny Litvínov, Překlady arabštiny Litvínov, Překlady běloruštiny Litvínov, Překlady bulharštiny Litvínov, Překlady chorvatštiny Litvínov, Překlady danštiny Litvínov, Překlady estonštiny Litvínov, Překlady finštiny Litvínov, Překlady holandštiny Litvínov, Překlady japonštiny Litvínov, Překlady litevštiny Litvínov, Překlady lotyštiny Litvínov, Překlady norštiny Litvínov, Překlady portugalštiny Litvínov, Překlady řečtiny Litvínov, Překlady rumunštiny Litvínov, Překlady slovinštiny Litvínov, Překlady srbštiny Litvínov, Překlady švédštiny Litvínov, Překlady turečtiny Litvínov, Překlady angličtiny Litvínov, Překlady ruštiny Litvínov, Překlady polštiny Litvínov, Překlady němčiny Litvínov