Překlady Liběchov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Liběchov

Překlad Liběchov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Liběchov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Liběchov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Liběchov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Liběchov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Liběchov: Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Příručka

Právní překlady Liběchov: Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Liběchov: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Liběchov: Katalog, PPC reklama, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Liběchov: Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Diplom, Norma, Odvolání, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Živnostenský list, Stanovy, Apostila, Rozsudek, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis

Všeobecné překlady Liběchov: Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Liběchov, Korektura Liběchov, Odborné překlady Liběchov, Právní překlady Liběchov, Překladatelská agentura Liběchov, Soudní překladatel Liběchov, Soudní překlady Liběchov, Technické překlady Liběchov, Tlumočení Liběchov, Překlady fancouzštiny Liběchov, Překlady italštiny Liběchov, Překlady maďarštiny Liběchov, Překlady španělštiny Liběchov, Překlady ukrajinštiny Liběchov