Překlady Libčice nad Vltavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libčice nad Vltavou

Překlad Libčice nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libčice nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libčice nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libčice nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libčice nad Vltavou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Libčice nad Vltavou: Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva

Prezentační překlady Libčice nad Vltavou: Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce

Všeobecné překlady Libčice nad Vltavou: Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce

Právní překlady Libčice nad Vltavou: Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Libčice nad Vltavou: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Libčice nad Vltavou: Apostila, Oddací list, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Revizní zpráva, Diplom, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Libčice nad Vltavou, Korektura Libčice nad Vltavou, Odborné překlady Libčice nad Vltavou, Právní překlady Libčice nad Vltavou, Překladatelská agentura Libčice nad Vltavou, Soudní překladatel Libčice nad Vltavou, Soudní překlady Libčice nad Vltavou, Technické překlady Libčice nad Vltavou, Tlumočení Libčice nad Vltavou, Překlady fancouzštiny Libčice nad Vltavou, Překlady italštiny Libčice nad Vltavou, Překlady maďarštiny Libčice nad Vltavou, Překlady španělštiny Libčice nad Vltavou, Překlady ukrajinštiny Libčice nad Vltavou