Překlady Ledvice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ledvice

Překlad Ledvice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ledvice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ledvice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ledvice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ledvice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Ledvice: Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Všeobecné překlady Ledvice: Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy

Technické překlady Ledvice: Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Norma, Certifikát, Technická zpráva

Prezentační překlady Ledvice: Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Ledvice: Plná moc, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Diplom, Pracovní smlouva, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Zakladatelská listina, Rozsudek, Odvolání, Úmrtní list

Ekonomické překlady Ledvice: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ledvice, Korektura Ledvice, Odborné překlady Ledvice, Právní překlady Ledvice, Překladatelská agentura Ledvice, Soudní překladatel Ledvice, Soudní překlady Ledvice, Technické překlady Ledvice, Tlumočení Ledvice, Překlady fancouzštiny Ledvice, Překlady italštiny Ledvice, Překlady maďarštiny Ledvice, Překlady španělštiny Ledvice, Překlady ukrajinštiny Ledvice