Překlady Ledeč nad Sázavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ledeč nad Sázavou

Překlad Ledeč nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ledeč nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ledeč nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ledeč nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ledeč nad Sázavou nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Ledeč nad Sázavou: Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty

Všeobecné překlady Ledeč nad Sázavou: Novinové články, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis

Ekonomické překlady Ledeč nad Sázavou: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Ledeč nad Sázavou: Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Potvrzení o studiu, Odvolání, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Oddací list, Diplom, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Rozsudek, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Plná moc, Norma, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení

Prezentační překlady Ledeč nad Sázavou: Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky

Technické překlady Ledeč nad Sázavou: Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ledeč nad Sázavou, Korektura Ledeč nad Sázavou, Odborné překlady Ledeč nad Sázavou, Právní překlady Ledeč nad Sázavou, Překladatelská agentura Ledeč nad Sázavou, Soudní překladatel Ledeč nad Sázavou, Soudní překlady Ledeč nad Sázavou, Technické překlady Ledeč nad Sázavou, Tlumočení Ledeč nad Sázavou, Překlady fancouzštiny Ledeč nad Sázavou, Překlady italštiny Ledeč nad Sázavou, Překlady maďarštiny Ledeč nad Sázavou, Překlady španělštiny Ledeč nad Sázavou, Překlady ukrajinštiny Ledeč nad Sázavou