Překlady Lanžhot

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lanžhot

Překlad Lanžhot

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lanžhot.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lanžhot

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lanžhot bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lanžhot nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Lanžhot: Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Norma, Návod k použití

Právní překlady Lanžhot: Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Prezentační překlady Lanžhot: Knihy, Průvodce, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama

Ekonomické překlady Lanžhot: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Lanžhot: Úmrtní list, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Certifikát

Všeobecné překlady Lanžhot: Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Lanžhot, Korektura Lanžhot, Odborné překlady Lanžhot, Právní překlady Lanžhot, Překladatelská agentura Lanžhot, Soudní překladatel Lanžhot, Soudní překlady Lanžhot, Technické překlady Lanžhot, Tlumočení Lanžhot, Překlady fancouzštiny Lanžhot, Překlady italštiny Lanžhot, Překlady maďarštiny Lanžhot, Překlady španělštiny Lanžhot, Překlady ukrajinštiny Lanžhot