Překlady Krnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krnov

Překlad Krnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krnov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Krnov: Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Technické překlady Krnov: Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva

Ekonomické překlady Krnov: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Krnov: Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Reklama, PPC reklama, Webové stránky, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Krnov: Oddací list, Apostila, Notářský zápis, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Revizní zpráva, Diplom, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rozsudek, Společenská smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Plná moc, Norma, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Krnov: Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Krnov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Krnov, Korektura Krnov, Odborné překlady Krnov, Právní překlady Krnov, Překladatelská agentura Krnov, Soudní překladatel Krnov, Soudní překlady Krnov, Technické překlady Krnov, Tlumočení Krnov, Překlady fancouzštiny Krnov, Překlady italštiny Krnov, Překlady maďarštiny Krnov, Překlady španělštiny Krnov, Překlady ukrajinštiny Krnov, Překlady arabštiny Krnov, Překlady běloruštiny Krnov, Překlady bulharštiny Krnov, Překlady chorvatštiny Krnov, Překlady danštiny Krnov, Překlady estonštiny Krnov, Překlady finštiny Krnov, Překlady holandštiny Krnov, Překlady japonštiny Krnov, Překlady litevštiny Krnov, Překlady lotyštiny Krnov, Překlady norštiny Krnov, Překlady portugalštiny Krnov, Překlady řečtiny Krnov, Překlady rumunštiny Krnov, Překlady slovinštiny Krnov, Překlady srbštiny Krnov, Překlady švédštiny Krnov, Překlady turečtiny Krnov, Překlady angličtiny Krnov, Překlady ruštiny Krnov, Překlady polštiny Krnov, Překlady němčiny Krnov