Překlady Kravaře

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kravaře

Překlad Kravaře

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kravaře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kravaře

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kravaře bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kravaře nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kravaře: Certifikát, Technologické postupy, Norma, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva

Právní překlady Kravaře: Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty

Prezentační překlady Kravaře: Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky

Ekonomické překlady Kravaře: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kravaře: Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Diplom, Stanovy, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Oddací list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Certifikát, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Apostila, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Plná moc, Norma

Všeobecné překlady Kravaře: Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kravaře, Korektura Kravaře, Odborné překlady Kravaře, Právní překlady Kravaře, Překladatelská agentura Kravaře, Soudní překladatel Kravaře, Soudní překlady Kravaře, Technické překlady Kravaře, Tlumočení Kravaře, Překlady fancouzštiny Kravaře, Překlady italštiny Kravaře, Překlady maďarštiny Kravaře, Překlady španělštiny Kravaře, Překlady ukrajinštiny Kravaře