Překlady Králův Dvůr

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Králův Dvůr

Překlad Králův Dvůr

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Králův Dvůr.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Králův Dvůr

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Králův Dvůr bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Králův Dvůr nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Králův Dvůr: Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Králův Dvůr: Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog

Právní překlady Králův Dvůr: Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace

Technické překlady Králův Dvůr: Certifikát, Norma, Příručka, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva

Všeobecné překlady Králův Dvůr: Novinové články, Vědecké práce, Email, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Králův Dvůr: Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Odvolání, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Soudní žaloba, Notářský zápis, Diplom, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Norma, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Králův Dvůr, Korektura Králův Dvůr, Odborné překlady Králův Dvůr, Právní překlady Králův Dvůr, Překladatelská agentura Králův Dvůr, Soudní překladatel Králův Dvůr, Soudní překlady Králův Dvůr, Technické překlady Králův Dvůr, Tlumočení Králův Dvůr, Překlady fancouzštiny Králův Dvůr, Překlady italštiny Králův Dvůr, Překlady maďarštiny Králův Dvůr, Překlady španělštiny Králův Dvůr, Překlady ukrajinštiny Králův Dvůr