Překlady Kralupy nad Vltavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralupy nad Vltavou

Překlad Kralupy nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralupy nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralupy nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralupy nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralupy nad Vltavou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kralupy nad Vltavou: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy

Ekonomické překlady Kralupy nad Vltavou: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie

Právní překlady Kralupy nad Vltavou: Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Kralupy nad Vltavou: Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Stanovy, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Odvolání, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení

Všeobecné překlady Kralupy nad Vltavou: Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Videa, Bakalářské práce

Prezentační překlady Kralupy nad Vltavou: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Katalog, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kralupy nad Vltavou, Korektura Kralupy nad Vltavou, Odborné překlady Kralupy nad Vltavou, Právní překlady Kralupy nad Vltavou, Překladatelská agentura Kralupy nad Vltavou, Soudní překladatel Kralupy nad Vltavou, Soudní překlady Kralupy nad Vltavou, Technické překlady Kralupy nad Vltavou, Tlumočení Kralupy nad Vltavou, Překlady fancouzštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady italštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady maďarštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady španělštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady ukrajinštiny Kralupy nad Vltavou