Překlady Kožlany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kožlany

Překlad Kožlany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kožlany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kožlany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kožlany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kožlany nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kožlany: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva

Technické překlady Kožlany: Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Certifikát

Prezentační překlady Kožlany: PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady Kožlany: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy

Všeobecné překlady Kožlany: Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Kožlany: Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Odvolání, Norma, Rozsudek, Diplom, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Oddací list, Apostila, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kožlany, Korektura Kožlany, Odborné překlady Kožlany, Právní překlady Kožlany, Překladatelská agentura Kožlany, Soudní překladatel Kožlany, Soudní překlady Kožlany, Technické překlady Kožlany, Tlumočení Kožlany, Překlady fancouzštiny Kožlany, Překlady italštiny Kožlany, Překlady maďarštiny Kožlany, Překlady španělštiny Kožlany, Překlady ukrajinštiny Kožlany