Překlady Kouřim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kouřim

Překlad Kouřim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kouřim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kouřim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kouřim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kouřim nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kouřim: Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Technické překlady Kouřim: Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text

Prezentační překlady Kouřim: Webové stránky, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Kouřim: Rozsudek, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Oddací list, Apostila, Certifikát, Norma, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Živnostenský list

Právní překlady Kouřim: Smlouva, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Kouřim: Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kouřim, Korektura Kouřim, Odborné překlady Kouřim, Právní překlady Kouřim, Překladatelská agentura Kouřim, Soudní překladatel Kouřim, Soudní překlady Kouřim, Technické překlady Kouřim, Tlumočení Kouřim, Překlady fancouzštiny Kouřim, Překlady italštiny Kouřim, Překlady maďarštiny Kouřim, Překlady španělštiny Kouřim, Překlady ukrajinštiny Kouřim