Překlady Koryčany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Koryčany

Překlad Koryčany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Koryčany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Koryčany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Koryčany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Koryčany nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Koryčany: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Koryčany: Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba

Technické překlady Koryčany: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Všeobecné překlady Koryčany: Životopisy, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Email, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Koryčany: Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Rodný list, Vysvědčení, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Živnostenský list, Oddací list, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Stanovy, Diplom, Norma, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Koryčany: Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Koryčany, Korektura Koryčany, Odborné překlady Koryčany, Právní překlady Koryčany, Překladatelská agentura Koryčany, Soudní překladatel Koryčany, Soudní překlady Koryčany, Technické překlady Koryčany, Tlumočení Koryčany, Překlady fancouzštiny Koryčany, Překlady italštiny Koryčany, Překlady maďarštiny Koryčany, Překlady španělštiny Koryčany, Překlady ukrajinštiny Koryčany