Překlady Klobouky u Brna

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klobouky u Brna

Překlad Klobouky u Brna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klobouky u Brna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klobouky u Brna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klobouky u Brna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klobouky u Brna nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Klobouky u Brna: Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Klobouky u Brna: Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Klobouky u Brna: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Klobouky u Brna: Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Klobouky u Brna: Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Plná moc, Živnostenský list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Norma, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Apostila, Soudní žaloba

Prezentační překlady Klobouky u Brna: Letáky, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Průvodce, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Klobouky u Brna, Korektura Klobouky u Brna, Odborné překlady Klobouky u Brna, Právní překlady Klobouky u Brna, Překladatelská agentura Klobouky u Brna, Soudní překladatel Klobouky u Brna, Soudní překlady Klobouky u Brna, Technické překlady Klobouky u Brna, Tlumočení Klobouky u Brna, Překlady fancouzštiny Klobouky u Brna, Překlady italštiny Klobouky u Brna, Překlady maďarštiny Klobouky u Brna, Překlady španělštiny Klobouky u Brna, Překlady ukrajinštiny Klobouky u Brna