Překlady Kelč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kelč

Překlad Kelč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kelč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kelč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kelč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kelč nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kelč: Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Rozsudek, Zakladatelská listina, Rodný list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Živnostenský list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva

Právní překlady Kelč: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Kelč: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Certifikát

Ekonomické překlady Kelč: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kelč: Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce

Prezentační překlady Kelč: Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kelč, Korektura Kelč, Odborné překlady Kelč, Právní překlady Kelč, Překladatelská agentura Kelč, Soudní překladatel Kelč, Soudní překlady Kelč, Technické překlady Kelč, Tlumočení Kelč, Překlady fancouzštiny Kelč, Překlady italštiny Kelč, Překlady maďarštiny Kelč, Překlady španělštiny Kelč, Překlady ukrajinštiny Kelč