Překlady Kadaň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kadaň

Překlad Kadaň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kadaň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kadaň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kadaň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kadaň nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Kadaň: Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Kadaň: Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Manuál

Ekonomické překlady Kadaň: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Kadaň: Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog

Všeobecné překlady Kadaň: Email, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Kadaň: Norma, Plná moc, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rodný list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kadaň, Korektura Kadaň, Odborné překlady Kadaň, Právní překlady Kadaň, Překladatelská agentura Kadaň, Soudní překladatel Kadaň, Soudní překlady Kadaň, Technické překlady Kadaň, Tlumočení Kadaň, Překlady fancouzštiny Kadaň, Překlady italštiny Kadaň, Překlady maďarštiny Kadaň, Překlady španělštiny Kadaň, Překlady ukrajinštiny Kadaň