Překlady Jindřichův Hradec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jindřichův Hradec

Překlad Jindřichův Hradec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jindřichův Hradec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jindřichův Hradec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jindřichův Hradec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jindřichův Hradec nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jindřichův Hradec: Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Manuál

Ekonomické překlady Jindřichův Hradec: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné překlady Jindřichův Hradec: Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce

Prezentační překlady Jindřichův Hradec: Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články

Právní překlady Jindřichův Hradec: Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Jindřichův Hradec: Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Rodný list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Diplom, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jindřichův Hradec“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jindřichův Hradec, Korektura Jindřichův Hradec, Odborné překlady Jindřichův Hradec, Právní překlady Jindřichův Hradec, Překladatelská agentura Jindřichův Hradec, Soudní překladatel Jindřichův Hradec, Soudní překlady Jindřichův Hradec, Technické překlady Jindřichův Hradec, Tlumočení Jindřichův Hradec, Překlady fancouzštiny Jindřichův Hradec, Překlady italštiny Jindřichův Hradec, Překlady maďarštiny Jindřichův Hradec, Překlady španělštiny Jindřichův Hradec, Překlady ukrajinštiny Jindřichův Hradec, Překlady arabštiny Jindřichův Hradec, Překlady běloruštiny Jindřichův Hradec, Překlady bulharštiny Jindřichův Hradec, Překlady chorvatštiny Jindřichův Hradec, Překlady danštiny Jindřichův Hradec, Překlady estonštiny Jindřichův Hradec, Překlady finštiny Jindřichův Hradec, Překlady holandštiny Jindřichův Hradec, Překlady japonštiny Jindřichův Hradec, Překlady litevštiny Jindřichův Hradec, Překlady lotyštiny Jindřichův Hradec, Překlady norštiny Jindřichův Hradec, Překlady portugalštiny Jindřichův Hradec, Překlady řečtiny Jindřichův Hradec, Překlady rumunštiny Jindřichův Hradec, Překlady slovinštiny Jindřichův Hradec, Překlady srbštiny Jindřichův Hradec, Překlady švédštiny Jindřichův Hradec, Překlady turečtiny Jindřichův Hradec, Překlady angličtiny Jindřichův Hradec, Překlady ruštiny Jindřichův Hradec, Překlady polštiny Jindřichův Hradec, Překlady němčiny Jindřichův Hradec