Překlady Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jičín

Překlad Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jičín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jičín: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie

Všeobecné překlady Jičín: Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Email, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Právní překlady Jičín: Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Jičín: Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Norma, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Certifikát, Plná moc, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení

Prezentační překlady Jičín: PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Prezentace

Technické překlady Jičín: Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jičín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jičín, Korektura Jičín, Odborné překlady Jičín, Právní překlady Jičín, Překladatelská agentura Jičín, Soudní překladatel Jičín, Soudní překlady Jičín, Technické překlady Jičín, Tlumočení Jičín, Překlady fancouzštiny Jičín, Překlady italštiny Jičín, Překlady maďarštiny Jičín, Překlady španělštiny Jičín, Překlady ukrajinštiny Jičín, Překlady arabštiny Jičín, Překlady běloruštiny Jičín, Překlady bulharštiny Jičín, Překlady chorvatštiny Jičín, Překlady danštiny Jičín, Překlady estonštiny Jičín, Překlady finštiny Jičín, Překlady holandštiny Jičín, Překlady japonštiny Jičín, Překlady litevštiny Jičín, Překlady lotyštiny Jičín, Překlady norštiny Jičín, Překlady portugalštiny Jičín, Překlady řečtiny Jičín, Překlady rumunštiny Jičín, Překlady slovinštiny Jičín, Překlady srbštiny Jičín, Překlady švédštiny Jičín, Překlady turečtiny Jičín, Překlady angličtiny Jičín, Překlady ruštiny Jičín, Překlady polštiny Jičín, Překlady němčiny Jičín