Překlady Jevišovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jevišovice

Překlad Jevišovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jevišovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jevišovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jevišovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jevišovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jevišovice: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Technické překlady Jevišovice: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Příručka, Technologické postupy

Právní překlady Jevišovice: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Občanské právo

Všeobecné překlady Jevišovice: Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Jevišovice: Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Rozsudek, Stanovy, Oddací list, Odvolání, Plná moc, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Zakladatelská listina, Diplom, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Jevišovice: Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jevišovice, Korektura Jevišovice, Odborné překlady Jevišovice, Právní překlady Jevišovice, Překladatelská agentura Jevišovice, Soudní překladatel Jevišovice, Soudní překlady Jevišovice, Technické překlady Jevišovice, Tlumočení Jevišovice, Překlady fancouzštiny Jevišovice, Překlady italštiny Jevišovice, Překlady maďarštiny Jevišovice, Překlady španělštiny Jevišovice, Překlady ukrajinštiny Jevišovice