Překlady Jevíčko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jevíčko

Překlad Jevíčko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jevíčko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jevíčko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jevíčko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jevíčko nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Jevíčko: Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Jevíčko: Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Jevíčko: Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Technické překlady Jevíčko: Norma, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Jevíčko: Úmrtní list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Revizní zpráva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Stanovy, Diplom, Zakladatelská listina, Odvolání, Certifikát, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení o studiu, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení

Prezentační překlady Jevíčko: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jevíčko, Korektura Jevíčko, Odborné překlady Jevíčko, Právní překlady Jevíčko, Překladatelská agentura Jevíčko, Soudní překladatel Jevíčko, Soudní překlady Jevíčko, Technické překlady Jevíčko, Tlumočení Jevíčko, Překlady fancouzštiny Jevíčko, Překlady italštiny Jevíčko, Překlady maďarštiny Jevíčko, Překlady španělštiny Jevíčko, Překlady ukrajinštiny Jevíčko