Překlady Jesenice (okres Rakovník)

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jesenice (okres Rakovník)

Překlad Jesenice (okres Rakovník)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jesenice (okres Rakovník).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jesenice (okres Rakovník)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jesenice (okres Rakovník) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jesenice (okres Rakovník) nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jesenice (okres Rakovník): Návod k použití, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Jesenice (okres Rakovník): Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Knihy, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady Jesenice (okres Rakovník): Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Email, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce

Právní překlady Jesenice (okres Rakovník): Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Jesenice (okres Rakovník): Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Jesenice (okres Rakovník): Pracovní smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list, Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Živnostenský list, Apostila, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jesenice (okres Rakovník), Korektura Jesenice (okres Rakovník), Odborné překlady Jesenice (okres Rakovník), Právní překlady Jesenice (okres Rakovník), Překladatelská agentura Jesenice (okres Rakovník), Soudní překladatel Jesenice (okres Rakovník), Soudní překlady Jesenice (okres Rakovník), Technické překlady Jesenice (okres Rakovník), Tlumočení Jesenice (okres Rakovník), Překlady fancouzštiny Jesenice (okres Rakovník), Překlady italštiny Jesenice (okres Rakovník), Překlady maďarštiny Jesenice (okres Rakovník), Překlady španělštiny Jesenice (okres Rakovník), Překlady ukrajinštiny Jesenice (okres Rakovník)