Překlady Javorník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Javorník

Překlad Javorník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Javorník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Javorník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Javorník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Javorník nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Javorník: Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva

Právní překlady Javorník: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo

Ekonomické překlady Javorník: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie

Všeobecné překlady Javorník: Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Javorník: Norma, Potvrzení o studiu, Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Rodný list, Diplom, Vysvědčení

Prezentační překlady Javorník: Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Javorník, Korektura Javorník, Odborné překlady Javorník, Právní překlady Javorník, Překladatelská agentura Javorník, Soudní překladatel Javorník, Soudní překlady Javorník, Technické překlady Javorník, Tlumočení Javorník, Překlady fancouzštiny Javorník, Překlady italštiny Javorník, Překlady maďarštiny Javorník, Překlady španělštiny Javorník, Překlady ukrajinštiny Javorník