Překlady Jaroměř

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jaroměř

Překlad Jaroměř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jaroměř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jaroměř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jaroměř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jaroměř nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jaroměř: PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Letáky

Právní překlady Jaroměř: Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Jaroměř: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy

Ekonomické překlady Jaroměř: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Jaroměř: Životopisy, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Dopis, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Jaroměř: Odvolání, Plná moc, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Diplom, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Stanovy, Rodný list, Notářský zápis, Úmrtní list, Oddací list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jaroměř, Korektura Jaroměř, Odborné překlady Jaroměř, Právní překlady Jaroměř, Překladatelská agentura Jaroměř, Soudní překladatel Jaroměř, Soudní překlady Jaroměř, Technické překlady Jaroměř, Tlumočení Jaroměř, Překlady fancouzštiny Jaroměř, Překlady italštiny Jaroměř, Překlady maďarštiny Jaroměř, Překlady španělštiny Jaroměř, Překlady ukrajinštiny Jaroměř