Překlady Janov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janov

Překlad Janov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Janov: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy

Technické překlady Janov: Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Janov: Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Revizní zpráva, Úmrtní list, Oddací list, Společenská smlouva, Rodný list, Stanovy, Notářský zápis

Právní překlady Janov: Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Janov: Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Letáky

Všeobecné překlady Janov: Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Janov, Korektura Janov, Odborné překlady Janov, Právní překlady Janov, Překladatelská agentura Janov, Soudní překladatel Janov, Soudní překlady Janov, Technické překlady Janov, Tlumočení Janov, Překlady fancouzštiny Janov, Překlady italštiny Janov, Překlady maďarštiny Janov, Překlady španělštiny Janov, Překlady ukrajinštiny Janov