Překlady Jáchymov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jáchymov

Překlad Jáchymov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jáchymov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jáchymov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jáchymov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jáchymov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jáchymov: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Jáchymov: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie

Všeobecné překlady Jáchymov: Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Dopis

Prezentační překlady Jáchymov: Prezentace, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články

Technické překlady Jáchymov: Příručka, Manuál, Odborný text, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Jáchymov: Stanovy, Revizní zpráva, Rozsudek, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Oddací list, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jáchymov, Korektura Jáchymov, Odborné překlady Jáchymov, Právní překlady Jáchymov, Překladatelská agentura Jáchymov, Soudní překladatel Jáchymov, Soudní překlady Jáchymov, Technické překlady Jáchymov, Tlumočení Jáchymov, Překlady fancouzštiny Jáchymov, Překlady italštiny Jáchymov, Překlady maďarštiny Jáchymov, Překlady španělštiny Jáchymov, Překlady ukrajinštiny Jáchymov