Překlady Jablonné v Podještědí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonné v Podještědí

Překlad Jablonné v Podještědí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonné v Podještědí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonné v Podještědí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonné v Podještědí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonné v Podještědí nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jablonné v Podještědí: Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Příručka

Právní překlady Jablonné v Podještědí: Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU

Ekonomické překlady Jablonné v Podještědí: Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Jablonné v Podještědí: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Dopis, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Email

Prezentační překlady Jablonné v Podještědí: Prezentace, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Jablonné v Podještědí: Norma, Revizní zpráva, Apostila, Stanovy, Diplom, Odvolání, Zakladatelská listina, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Úmrtní list, Vysvědčení, Živnostenský list, Soudní žaloba, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablonné v Podještědí, Korektura Jablonné v Podještědí, Odborné překlady Jablonné v Podještědí, Právní překlady Jablonné v Podještědí, Překladatelská agentura Jablonné v Podještědí, Soudní překladatel Jablonné v Podještědí, Soudní překlady Jablonné v Podještědí, Technické překlady Jablonné v Podještědí, Tlumočení Jablonné v Podještědí, Překlady fancouzštiny Jablonné v Podještědí, Překlady italštiny Jablonné v Podještědí, Překlady maďarštiny Jablonné v Podještědí, Překlady španělštiny Jablonné v Podještědí, Překlady ukrajinštiny Jablonné v Podještědí