Překlady Ivanovice na Hané

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ivanovice na Hané

Překlad Ivanovice na Hané

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ivanovice na Hané.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ivanovice na Hané

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ivanovice na Hané bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ivanovice na Hané nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Ivanovice na Hané: Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty

Technické překlady Ivanovice na Hané: Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Ivanovice na Hané: Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Ivanovice na Hané: Zakladatelská listina, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Plná moc

Prezentační překlady Ivanovice na Hané: Reklama, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Ivanovice na Hané: Dopis, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ivanovice na Hané, Korektura Ivanovice na Hané, Odborné překlady Ivanovice na Hané, Právní překlady Ivanovice na Hané, Překladatelská agentura Ivanovice na Hané, Soudní překladatel Ivanovice na Hané, Soudní překlady Ivanovice na Hané, Technické překlady Ivanovice na Hané, Tlumočení Ivanovice na Hané, Překlady fancouzštiny Ivanovice na Hané, Překlady italštiny Ivanovice na Hané, Překlady maďarštiny Ivanovice na Hané, Překlady španělštiny Ivanovice na Hané, Překlady ukrajinštiny Ivanovice na Hané