Překlady Hulín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hulín

Překlad Hulín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hulín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hulín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hulín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hulín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Hulín: Vědecké práce, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Hulín: Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Zakladatelská listina, Rozsudek, Plná moc, Odvolání, Potvrzení o studiu, Apostila, Společenská smlouva, Stanovy, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis

Technické překlady Hulín: Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Manuál

Právní překlady Hulín: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Ekonomické překlady Hulín: Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Prezentační překlady Hulín: PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Webové stránky, Reklama, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hulín, Korektura Hulín, Odborné překlady Hulín, Právní překlady Hulín, Překladatelská agentura Hulín, Soudní překladatel Hulín, Soudní překlady Hulín, Technické překlady Hulín, Tlumočení Hulín, Překlady fancouzštiny Hulín, Překlady italštiny Hulín, Překlady maďarštiny Hulín, Překlady španělštiny Hulín, Překlady ukrajinštiny Hulín