Překlady Hrochův Týnec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrochův Týnec

Překlad Hrochův Týnec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrochův Týnec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrochův Týnec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrochův Týnec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrochův Týnec nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrochův Týnec: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva

Právní překlady Hrochův Týnec: Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Hrochův Týnec: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Hrochův Týnec: Webové stránky, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Hrochův Týnec: Odvolání, Stanovy, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Plná moc, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Rodný list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Notářský zápis, Norma, Certifikát, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Hrochův Týnec: Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Videa, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hrochův Týnec, Korektura Hrochův Týnec, Odborné překlady Hrochův Týnec, Právní překlady Hrochův Týnec, Překladatelská agentura Hrochův Týnec, Soudní překladatel Hrochův Týnec, Soudní překlady Hrochův Týnec, Technické překlady Hrochův Týnec, Tlumočení Hrochův Týnec, Překlady fancouzštiny Hrochův Týnec, Překlady italštiny Hrochův Týnec, Překlady maďarštiny Hrochův Týnec, Překlady španělštiny Hrochův Týnec, Překlady ukrajinštiny Hrochův Týnec