Překlady Horšovský Týn

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horšovský Týn

Překlad Horšovský Týn

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horšovský Týn.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horšovský Týn

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horšovský Týn bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horšovský Týn nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Horšovský Týn: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Horšovský Týn: Revizní zpráva, Příručka, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy

Prezentační překlady Horšovský Týn: Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Horšovský Týn: Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Horšovský Týn: Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Horšovský Týn: Vysvědčení, Rodný list, Notářský zápis, Stanovy, Diplom, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Plná moc, Společenská smlouva, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horšovský Týn, Korektura Horšovský Týn, Odborné překlady Horšovský Týn, Právní překlady Horšovský Týn, Překladatelská agentura Horšovský Týn, Soudní překladatel Horšovský Týn, Soudní překlady Horšovský Týn, Technické překlady Horšovský Týn, Tlumočení Horšovský Týn, Překlady fancouzštiny Horšovský Týn, Překlady italštiny Horšovský Týn, Překlady maďarštiny Horšovský Týn, Překlady španělštiny Horšovský Týn, Překlady ukrajinštiny Horšovský Týn