Překlady Holýšov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holýšov

Překlad Holýšov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holýšov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holýšov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holýšov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holýšov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Holýšov: Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce

Právní překlady Holýšov: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Technické překlady Holýšov: Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Technická zpráva

Ekonomické překlady Holýšov: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Prezentační překlady Holýšov: Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Holýšov: Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Norma, Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Stanovy, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Apostila, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Holýšov, Korektura Holýšov, Odborné překlady Holýšov, Právní překlady Holýšov, Překladatelská agentura Holýšov, Soudní překladatel Holýšov, Soudní překlady Holýšov, Technické překlady Holýšov, Tlumočení Holýšov, Překlady fancouzštiny Holýšov, Překlady italštiny Holýšov, Překlady maďarštiny Holýšov, Překlady španělštiny Holýšov, Překlady ukrajinštiny Holýšov