Překlady Holešov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holešov

Překlad Holešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holešov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Holešov: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Holešov: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Holešov: Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text

Prezentační překlady Holešov: Prezentace, Katalog, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Holešov: Úmrtní list, Revizní zpráva, Rozsudek, Apostila, Potvrzení o studiu, Certifikát, Norma, Rodný list, Společenská smlouva, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Diplom, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Odvolání, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Holešov: Dopis, Životopisy, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Holešov, Korektura Holešov, Odborné překlady Holešov, Právní překlady Holešov, Překladatelská agentura Holešov, Soudní překladatel Holešov, Soudní překlady Holešov, Technické překlady Holešov, Tlumočení Holešov, Překlady fancouzštiny Holešov, Překlady italštiny Holešov, Překlady maďarštiny Holešov, Překlady španělštiny Holešov, Překlady ukrajinštiny Holešov