Překlady Harrachov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Harrachov

Překlad Harrachov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Harrachov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Harrachov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Harrachov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Harrachov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Harrachov: Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Harrachov: Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Certifikát

Ekonomické překlady Harrachov: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Prezentační překlady Harrachov: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Knihy, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Harrachov: Společenská smlouva, Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Harrachov: Abstrakt, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Harrachov, Korektura Harrachov, Odborné překlady Harrachov, Právní překlady Harrachov, Překladatelská agentura Harrachov, Soudní překladatel Harrachov, Soudní překlady Harrachov, Technické překlady Harrachov, Tlumočení Harrachov, Překlady fancouzštiny Harrachov, Překlady italštiny Harrachov, Překlady maďarštiny Harrachov, Překlady španělštiny Harrachov, Překlady ukrajinštiny Harrachov