Překlady Fryšták

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Fryšták

Překlad Fryšták

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Fryšták.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Fryšták

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Fryšták bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Fryšták nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Fryšták: Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Prezentace

Ekonomické překlady Fryšták: Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Technické překlady Fryšták: Odborný text, Certifikát, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Manuál

Všeobecné překlady Fryšták: Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Fryšták: Diplom, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Apostila, Oddací list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Certifikát, Vysvědčení, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Norma

Právní překlady Fryšták: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Fryšták, Korektura Fryšták, Odborné překlady Fryšták, Právní překlady Fryšták, Překladatelská agentura Fryšták, Soudní překladatel Fryšták, Soudní překlady Fryšták, Technické překlady Fryšták, Tlumočení Fryšták, Překlady fancouzštiny Fryšták, Překlady italštiny Fryšták, Překlady maďarštiny Fryšták, Překlady španělštiny Fryšták, Překlady ukrajinštiny Fryšták