Překlady Dvůr Králové nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dvůr Králové nad Labem

Překlad Dvůr Králové nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dvůr Králové nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dvůr Králové nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dvůr Králové nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dvůr Králové nad Labem nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dvůr Králové nad Labem: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Dvůr Králové nad Labem: Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Dvůr Králové nad Labem: Prezentace, Reklama, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce

Technické překlady Dvůr Králové nad Labem: Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy

Všeobecné překlady Dvůr Králové nad Labem: Dopis, Bakalářské práce, Videa, Email, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Dvůr Králové nad Labem: Zakladatelská listina, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Norma, Oddací list, Stanovy, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dvůr Králové nad Labem, Korektura Dvůr Králové nad Labem, Odborné překlady Dvůr Králové nad Labem, Právní překlady Dvůr Králové nad Labem, Překladatelská agentura Dvůr Králové nad Labem, Soudní překladatel Dvůr Králové nad Labem, Soudní překlady Dvůr Králové nad Labem, Technické překlady Dvůr Králové nad Labem, Tlumočení Dvůr Králové nad Labem, Překlady fancouzštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady italštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady maďarštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady španělštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady ukrajinštiny Dvůr Králové nad Labem , Překlady arabštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady běloruštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady bulharštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady chorvatštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady danštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady estonštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady finštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady holandštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady japonštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady litevštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady lotyštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady norštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady portugalštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady řečtiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady rumunštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady slovinštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady srbštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady švédštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady turečtiny Dvůr Králové nad Labem