Překlady Dolní Kounice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Kounice

Překlad Dolní Kounice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Kounice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Kounice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Kounice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Kounice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dolní Kounice: Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva

Ekonomické překlady Dolní Kounice: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Kounice: Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Odvolání, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Norma, Diplom, Plná moc, Certifikát, Apostila, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Stanovy, Průkaz totožnosti

Právní překlady Dolní Kounice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Dolní Kounice: Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Reklama

Všeobecné překlady Dolní Kounice: Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Kounice, Korektura Dolní Kounice, Odborné překlady Dolní Kounice, Právní překlady Dolní Kounice, Překladatelská agentura Dolní Kounice, Soudní překladatel Dolní Kounice, Soudní překlady Dolní Kounice, Technické překlady Dolní Kounice, Tlumočení Dolní Kounice, Překlady fancouzštiny Dolní Kounice, Překlady italštiny Dolní Kounice, Překlady maďarštiny Dolní Kounice, Překlady španělštiny Dolní Kounice, Překlady ukrajinštiny Dolní Kounice