Překlady Dobrovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobrovice

Překlad Dobrovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobrovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobrovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobrovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobrovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobrovice: Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Dobrovice: Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití

Prezentační překlady Dobrovice: Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady Dobrovice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Dobrovice: Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Plná moc, Rodný list, Revizní zpráva, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Společenská smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Všeobecné překlady Dobrovice: Novinové články, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobrovice, Korektura Dobrovice, Odborné překlady Dobrovice, Právní překlady Dobrovice, Překladatelská agentura Dobrovice, Soudní překladatel Dobrovice, Soudní překlady Dobrovice, Technické překlady Dobrovice, Tlumočení Dobrovice, Překlady fancouzštiny Dobrovice, Překlady italštiny Dobrovice, Překlady maďarštiny Dobrovice, Překlady španělštiny Dobrovice, Překlady ukrajinštiny Dobrovice