Překlady Dobřany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřany

Překlad Dobřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřany nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobřany: Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Dobřany: Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Dobřany: Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email

Prezentační překlady Dobřany: Katalog, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Dobřany: Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Vysvědčení, Notářský zápis, Rodný list, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Plná moc, Stanovy, Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Diplom, Průkaz totožnosti, Norma, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Živnostenský list, Apostila

Ekonomické překlady Dobřany: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřany, Korektura Dobřany, Odborné překlady Dobřany, Právní překlady Dobřany, Překladatelská agentura Dobřany, Soudní překladatel Dobřany, Soudní překlady Dobřany, Technické překlady Dobřany, Tlumočení Dobřany, Překlady fancouzštiny Dobřany, Překlady italštiny Dobřany, Překlady maďarštiny Dobřany, Překlady španělštiny Dobřany, Překlady ukrajinštiny Dobřany