Překlady Chotěboř

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chotěboř

Překlad Chotěboř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chotěboř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chotěboř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chotěboř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chotěboř nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chotěboř: Letáky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Chotěboř: Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Chotěboř: Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba

Všeobecné překlady Chotěboř: Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Novinové články, Email

Soudní překlady, úřední překlady Chotěboř: Stanovy, Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Soudní žaloba, Odvolání, Úmrtní list, Norma, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Společenská smlouva, Plná moc, Rodný list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Pracovní smlouva

Ekonomické překlady Chotěboř: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chotěboř, Korektura Chotěboř, Odborné překlady Chotěboř, Právní překlady Chotěboř, Překladatelská agentura Chotěboř, Soudní překladatel Chotěboř, Soudní překlady Chotěboř, Technické překlady Chotěboř, Tlumočení Chotěboř, Překlady fancouzštiny Chotěboř, Překlady italštiny Chotěboř, Překlady maďarštiny Chotěboř, Překlady španělštiny Chotěboř, Překlady ukrajinštiny Chotěboř