Překlady Choceň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Choceň

Překlad Choceň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Choceň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Choceň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Choceň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Choceň nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Choceň: Odborný text, Manuál, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Právní překlady Choceň: Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Choceň: Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace

Ekonomické překlady Choceň: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Choceň: Živnostenský list, Diplom, Rodný list, Odvolání, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení o studiu, Plná moc, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Oddací list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila

Všeobecné překlady Choceň: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Choceň, Korektura Choceň, Odborné překlady Choceň, Právní překlady Choceň, Překladatelská agentura Choceň, Soudní překladatel Choceň, Soudní překlady Choceň, Technické překlady Choceň, Tlumočení Choceň, Překlady fancouzštiny Choceň, Překlady italštiny Choceň, Překlady maďarštiny Choceň, Překlady španělštiny Choceň, Překlady ukrajinštiny Choceň