Překlady Český Dub

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Dub

Překlad Český Dub

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Dub.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Dub

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Dub bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Dub nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Český Dub: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Český Dub: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy

Technické překlady Český Dub: Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Český Dub: Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Letáky, PPC reklama

Všeobecné překlady Český Dub: Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Český Dub: Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Živnostenský list, Apostila, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Diplom, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Dub, Korektura Český Dub, Odborné překlady Český Dub, Právní překlady Český Dub, Překladatelská agentura Český Dub, Soudní překladatel Český Dub, Soudní překlady Český Dub, Technické překlady Český Dub, Tlumočení Český Dub, Překlady fancouzštiny Český Dub, Překlady italštiny Český Dub, Překlady maďarštiny Český Dub, Překlady španělštiny Český Dub, Překlady ukrajinštiny Český Dub