Překlady Český Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Brod

Překlad Český Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Brod nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Český Brod: Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Český Brod: Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál

Prezentační překlady Český Brod: Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Reklama, Katalog, Průvodce, Prezentace, Letáky, Webové stránky

Všeobecné překlady Český Brod: Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Abstrakt, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Český Brod: Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Český Brod: Pracovní smlouva, Diplom, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Vysvědčení, Norma, Živnostenský list, Revizní zpráva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Brod, Korektura Český Brod, Odborné překlady Český Brod, Právní překlady Český Brod, Překladatelská agentura Český Brod, Soudní překladatel Český Brod, Soudní překlady Český Brod, Technické překlady Český Brod, Tlumočení Český Brod, Překlady fancouzštiny Český Brod, Překlady italštiny Český Brod, Překlady maďarštiny Český Brod, Překlady španělštiny Český Brod, Překlady ukrajinštiny Český Brod , Překlady arabštiny Český Brod, Překlady běloruštiny Český Brod, Překlady bulharštiny Český Brod, Překlady chorvatštiny Český Brod, Překlady danštiny Český Brod, Překlady estonštiny Český Brod, Překlady finštiny Český Brod, Překlady holandštiny Český Brod, Překlady japonštiny Český Brod, Překlady litevštiny Český Brod, Překlady lotyštiny Český Brod, Překlady norštiny Český Brod, Překlady portugalštiny Český Brod, Překlady řečtiny Český Brod, Překlady rumunštiny Český Brod, Překlady slovinštiny Český Brod, Překlady srbštiny Český Brod, Překlady švédštiny Český Brod, Překlady turečtiny Český Brod