Překlady České Velenice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Velenice

Překlad České Velenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Velenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Velenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Velenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Velenice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady České Velenice: Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady České Velenice: Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát

Ekonomické překlady České Velenice: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy

Právní překlady České Velenice: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty

Všeobecné překlady České Velenice: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Novinové články, Email

Soudní překlady, úřední překlady České Velenice: Rozsudek, Norma, Oddací list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Apostila, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady České Velenice, Korektura České Velenice, Odborné překlady České Velenice, Právní překlady České Velenice, Překladatelská agentura České Velenice, Soudní překladatel České Velenice, Soudní překlady České Velenice, Technické překlady České Velenice, Tlumočení České Velenice, Překlady fancouzštiny České Velenice, Překlady italštiny České Velenice, Překlady maďarštiny České Velenice, Překlady španělštiny České Velenice, Překlady ukrajinštiny České Velenice