Překlady Černovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černovice

Překlad Černovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Černovice: Reklama, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy

Právní překlady Černovice: Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Černovice: Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Černovice: Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rozsudek, Norma, Apostila, Diplom, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Stanovy, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Certifikát, Živnostenský list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis

Všeobecné překlady Černovice: Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis

Technické překlady Černovice: Návod k použití, Norma, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černovice, Korektura Černovice, Odborné překlady Černovice, Právní překlady Černovice, Překladatelská agentura Černovice, Soudní překladatel Černovice, Soudní překlady Černovice, Technické překlady Černovice, Tlumočení Černovice, Překlady fancouzštiny Černovice, Překlady italštiny Černovice, Překlady maďarštiny Černovice, Překlady španělštiny Černovice, Překlady ukrajinštiny Černovice