Překlady Bystřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice

Překlad Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bystřice: Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Právní překlady Bystřice: Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Bystřice: Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice: Certifikát, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Diplom, Rodný list, Odvolání, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti

Prezentační překlady Bystřice: Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Bystřice: Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice, Korektura Bystřice, Odborné překlady Bystřice, Právní překlady Bystřice, Překladatelská agentura Bystřice, Soudní překladatel Bystřice, Soudní překlady Bystřice, Technické překlady Bystřice, Tlumočení Bystřice, Překlady fancouzštiny Bystřice, Překlady italštiny Bystřice, Překlady maďarštiny Bystřice, Překlady španělštiny Bystřice, Překlady ukrajinštiny Bystřice